Povinné ručení

Povinné ručení je již obecně vžité označení pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb., který byl naposled novelizován v roce 2009 zákonem č. 278/2009 Sb. Uzavřít povinné ručení musí každý majitel vozidla, který jej chce provozovat po veřejné komunikaci. Od 1. ledna 2009 je Česká kancelář pojistitelů oprávněna vymáhat sankční poplatek za každý den bez platného pojištění. Zároveň hrozí majiteli vozidla pokuta ve správním řízení ve výši až 40 000 Kč. Povinné ručení patří do kategorie pojištění odpovědnosti. Kryje tedy škody způsobené druhým, jak na majetku, tak na zdraví. Pojišťovna tedy z povinného ručení uhradí škody na poškozeném vozidle či jeho nákladu, na plotě či rodinném domku, na svodidlech, ekologickou havárii, trvalé následky zranění cestujících v cizím i vlastním vozidle atd. Povinné ručení naopak nekryje škody na vlastním vozidle. Od toho existuje havarijní pojištění, které může majitel uzavřít ale nemusí.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění, pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, kterou na vozidle utrpíte. Přestože havarijní pojištění není povinné, jeho uzavření je třeba vždy zvážit.

Při dopravní nehodě slouží havarijní pojištění ke krytí škod na vlastním automobilu. V případě zavinění druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka, uplatnění tedy havarijní pojištění nalezne při dopravní nehodě způsobené řidičem havarijně pojištěného automobilu.

Existují čtyři rizika, proti kterým se můžete pojistit: havárie, krádež, zničení či poškození živlem a zásah cizí osoby (vandalismus).